PROCHÁZKA ARCHITEKTI

Soukenická 5, 602 00 Brno

 

IČO: 75719461

DIČ: CZ 7403233244

TEL: +420 530 347 373

 

Orientujeme se na:

- projekty občanské a bytové výstavby

- projekty rekonstrukcí staveb

- kompletní dodávku interiérů bytových i nebytových prostor

- projekty revitalizace bytového fondu

- projekty revitalizace veřejných prostor obcí

 

Nabízíme:

- zaměření stávajícího stavu

- investiční studie

- architektonické a urbanistické studie včetně vizualizace

- zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení

- zpracování dokumentace pro získání dotace

- zpracování realizačního projektu včetně rozpočtu, autorského a stavebního dozoru